Till nyhetsarkivet

Höstnumret av Vi i SKB

I höstens nummer av vår medlemstidning Vi i SKB inleder vi artikelserien ”Ett hus blir till”, där vi går från markförvärv fram till byggstart.

Vi bjuder också på andra artiklar om nybyggnationer, som varför det kan ta så lång tid innan vissa byggprojekt startar och en intervju med SKBs styrelseordförande om viktiga faktorer när SKB söker ny mark att bygga på.

Under vinjetten ”Så funkar SKB” försöker vi reda ut frågan ”Hur länge måste jag vara medlem i SKB för att få en lägenhet?”. Du kan också läsa en sammanfattning av den pågående stadgeöversynen.

Välkommen att läsa höstnumret 2019 här

Trevlig läsning!