Till nyhetsarkivet

Högt kreditbetyg till SKB

Vi får ett fortsatt starkt kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s. Efter den årliga genomgången har det satts till AA-.

Med ratingen AA- behåller vi betyget som SKB har haft sedan 2012.
– Det är ett fortsatt högt kreditbetyg som skapar bra förutsättningar i kommande upplåning och byggnation av kooperativa hyresrätter till medlemmarna, säger Joakim Wernersson, ekonomi- och finanschef.

1 600 lägenheter beräknas att byggstarta fram till 2028. Just nu pågår byggnation av fastigheter i Bromma och i Hagastaden i Stockholm, samtidigt som färdigställande och inflyttning pågår i den första fastigheten i Uppsala.

Långsiktigt trygg finansiering

Vid årsskiftet uppgick SKBs låneportfölj till drygt 4 miljarder kronor och belåningsgraden var cirka 14 procent mot bedömt marknadsvärde på drygt 29 miljarder kronor (2021/2022).

SKBs finansverksamhet har som huvuduppgift att långsiktigt trygga finansieringen av verksamheten med ett begränsat finansiellt risktagande. Upplåningen sker via den traditionella bankmarknaden och genom utgivande av företagscertifikat och obligationer. En del av upplåningen är projektorienterad och sker genom Europeiska Investeringsbanken (EIB).

Bild av fasaden på kvarteret Docenten.

SKB får ett fortsatt starkt kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s. Foto: DP-bild

2022-05-30