Till nyhetsarkivet

Hög trivsel i SKBs kvarter!

SKB lät hösten 2010 undersökningsföretaget AktivBo genomföra en enkätundersökning bland hyresmedlemmarna. Undersökningsresultatet redovisas i serviceindex, produktindex, profil, attraktivitet och prisvärdhet.

I samtliga klasser hamnar SKB i topp jämfört med andra bostadsföretag i Sverige.

Läs mer under Om SKB/Medlemsundersökningar.