Till nyhetsarkivet

Hög produktion av kooperativa hyresrätter

Vår års- och hållbarhetsredovisning 2020 summerar ett år med fler pågående byggprojekt än tidigare. Därtill har vi tilldelats nya markanvisningar och nominerats till Årets Fastighetsbolag. Ekonomin är fortsatt stark och värdet på SKBs 146 fastigheter var vid årets slut 26,6 miljarder kronor.

Trots att 2020 var en stor utmaning för hela samhället har pandemin haft förhållandevis begränsade effekter för vår verksamhet. Den har löpande anpassats med respekt till medlemmar, boende och medarbetare. Föreningsstämman och olika möten för medlemmar och förtroendevalda har ställts om. Utvecklingsarbetet inom hållbarhet och digitalisering har tagit stora kliv, samtidigt som underhållsarbetet i kvarteren fick ett ökat fokus på utemiljö. Resultatet blev ett hundratal uteprojekt omfattande alltifrån gårdsrenoveringar till utplacering av bikupor.

Nettoomsättningen ökade under 2020 från 783 till 796 miljoner kronor och resultatet uppgick till 150 miljoner kronor vilket är en ökning med 23 miljoner kronor från föregående år.

100 procent grön el

Sedan flera år redovisar SKB sitt hållbarhetsarbete som en del i årsredovisningen och för 2020 gör föreningen sin första hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative) Standards.
– Hela vår verksamhet bygger på långsiktighet och hållbarhet ligger i vårt och den kooperativa idéns DNA. Vi jobbar aktivt med att minska klimatavtrycket genom att använda 100 procent grön el, välja sunda material och arbeta för minskad och mer effektiv energianvändning i våra hus. Vi vill också bidra till en hållbar livsstil och det gör vi bland annat med laddplatser för elbilar och stora cykelrum i nybyggnation, säger Eva Nordström.

Läs gärna SKBs års- och hållbarhetsredovisning 2020 här

Träport till fastigheten Nya Lillsönäs i Bromma.

SKBs ekonomi är fortsatt stark och resultatet för 2020 uppgick till 150 miljoner kronor, vilket är en ökning med 23 miljoner kronor från föregående år. Foto: Anders Fredriksén

2021-03-31