Till nyhetsarkivet

”Hej medlem!” – ett nytt grepp för inspiration

Med det nya konceptet ”Hej medlem” tar vi ett nytt grepp kring kommunikationen med våra medlemmar. Vi har också nylanserat den uppskattade medlemstidningen ”Vi i SKB”. Allt för att öka engagemanget och få fler att upptäcka och känna igen SKB.

Under 2018 gjordes ett omfattande varumärkesarbete för att vitalisera bilden av det anrika SKB och satsa in i 20-talet med en tydligare position.

– Vi är grundade i våra styrkor och vår position som handlar om vår hållbara upplåtelseform och långsiktighet. Kooperativa företag bygger på medlemsengagemang och därför är det avgörande för oss att få fler, inte minst unga medlemmar, att engagera sig och vara med och utveckla föreningen, säger kommunikationschef Yvonne Edenmark Lilliedahl.

Under hösten 2019 arbetade vi fram ett nytt koncept för medlemskommunikationen med ett direkt och nära tilltal. Konceptet går under namnet ”Hej medlem!” och bygger på att både boende och köande medlemmar ska inspirera andra medlemmar med egna historier och goda exempel på webben, sociala medier och i medlemstidningen.

Vi i SKB – en medlemstidning i tiden

Även medlemstidningen ”Vi i SKB”, som funnits sedan 1976, har omarbetats och fått ny struktur och form. Tidningen, som distribueras både i pappersformat och digitalt till 90 000 medlemmar två gånger per år, har ett innehåll som är anpassat till en nyligen utförd läsarundersökning och SKBs uppdaterade varumärkesplattform.

– Vi vill ge läsaren en inspirerande, intressant och informativ tidning. Förutom det innehåll som handlar om föreningen och medlemskapet finns mer av utblickar från omvärlden och nära reportage. Nya Vi i SKB ska vara en tidning som ligger i tiden, men som också förstår föreningens historia, säger Yvonne.

Här kan du se den nya filmen ”Olika sätt att engagera sig. Våra medlemmar berättar”

Här kan du läsa Vi i SKB

Ett uppslag ur medlemstidningen Vi i SKB, våren 2020.

Medlemstidningen ”Vi i SKB” har omarbetats och fått ny struktur och form.

19 maj 2020