Till nyhetsarkivet

Har du svårt att nå felanmälan?

Under kvällen den 12 november har vi haft problem med felanmälans telefonnummer (och även SKBs växelnummer).

Nu fungerar telefonnumret igen!

(Om detta driftfel skulle återkomma under kvällen och natten ber vi er att istället ringa 020-212 112 vid akuta felanmälningar till jouren.)