Till nyhetsarkivet

Har du fått en enkät från AktivBo?

Det är viktigt att våra boende och lokalhyresgäster trivs hos oss. Varje dag vill vi ge en god service och för att kunna göra det, är det betydelsefullt för oss att få ta del av vad du tycker.

Därför har ett slumpmässigt urval boende och lokalhyresgäster fått en enkät. Denna enkät hjälper oss att mäta SKBs service och förvaltningskvalitet. Den talar om för oss om vi ger trygghet och hjälp när det behövs samt om vi har rent och snyggt. Den tar även upp frågor som bland annat rör lägenhetens och lokalens temperatur, underhåll, utrustning, miljö och tvättider.
Läs mer om enkäten här.

Vi hoppas att du som fått enkäten, vill ta några minuter av din tid och fylla i den.

Om du har frågor kontakta gärna:

AktivBo, Stefan Engelken, tel 08-23 39 85, info@branschindex.se.
SKB (boende):
Claes Göthman, förvaltningschef, tel 08-704 60 09, claes.gothman@skb.org
SKB (lokalhyresgäster):
Claes Berglund, uthyrningschef, tel 08-704 60 23, claes.berglund@skb.org