Till nyhetsarkivet

Hållbarhet en av de stora frågorna

Är det ett hållbart samhälle vi bygger och hur ser vi till att kvaliteten som utlovas verkligen byggs?

SKB var med och diskuterade många ämnen under årets vecka i Almedalen, både i egen och i andras regi.

Hos SABO berördes bostadsförsörjning, boendemiljöer och integration. Hos Hyresgästföreningen erbjöds kunskap – ”Lär dig allt om kooperativa hyresrätter på 30 minuter”. Här talades det om den kooperativa hyresrätten som en allt viktigare upplåtelseform, ett hållbart alternativ till hyres- och bostadsrätt. I SKBs och HSBs gemensamma seminarium berördes frågor som markanvisningar, kvalitet och social hållbarhet.

Maxa markpriset eller bygga blandade städer?

Är det ett hållbart samhälle vi bygger och hur ser vi till att kvaliteten som utlovas verkligen byggs? Det var huvudfrågorna på det seminarium som SKB och HSB Stockholm arrangerade tillsammans. Samtliga paneldeltagare var eniga om att det är viktigt att bygga blandade städer och att social hållbarhet är en utmaning. Men stundtals fanns det olika åsikter.

SKB:s vd Eva Nordström var tydlig med att alla aktörer på bostadsmarknaden har ett ansvar. Men det är kommunerna som har planmonopol och bostadsförsörjningsansvar, och möjligheten att bestämma vad man vill åstadkomma och genomföra i sin kommun.
– Vi har sett en prisinflation i många kommuners markanvisningstävlingar på senare år, med för lite fokus på värden som kvalitet, gestaltning, arkitektur och miljö. Ökade krav på social hållbarhet tror jag är en av de viktigaste utmaningarna framöver, sade Eva Nordström.

HSB Stockholms vd Anders Svensson efterfrågade samtidigt tydligare krav på hållbarhet.
– Många kommuner gör ett bra arbete och vi ser nu många nya exempel på hållbara stadsdelar. Men kommunerna måste ställa både tydligare och hårdare hållbarhetskrav på de byggande bostadsaktörerna.

Oscar Lavelid (S), borgarrådssekreterare i Stockholms stad menade att så gott som allt ansvar för att skapa socialt hållbara städer och bostadsområden ligger hos kommunerna.
– Kommunen kan med hjälp av en aktiv markpolitik styra mot ett mer hållbart samhälle. Att ensidigt försöka maximera intäkterna för marken, särskilt för hyresrätter, tror jag leder till ett lägre byggande och en sämre stad. Bör de kommuner som inte bygger eller inte bygger blandat, få ökade krav på sig? Tyvärr har vi ett antal kommuner i våra storstadsregioner som inte tar tillräckligt ansvar för den växande regionen och dess utmaningar. Det är inte hållbart.

Marcus Svensson, vd för ByggVesta, lyfte fram att markpriset är en parameter, men inte den enda.
– Vi måste leverera det som kommunerna vill ha. Och vi klarar av att tävla, det är så vi överlever. Markpriset måste vara en parameter, det måste vi alla acceptera. Men om man bara tävlar om pris skapar vi inte bra städer.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka menade att staten måste ta ett större ansvar i frågan.
– Hållbarhet och en tilltalande miljö viktigt. Men staten måste ta ett större ansvar. Nacka kommuns ansvar är att bygga bostäder, och vi ska nu bygga 20 000 nya bostäder och tunnelbana. Och om det som lovats inte byggs, drar vi tillbaka markanvisningen.

Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby, var tydligt med vad som saknas.
– Ska man tävla om innehållet istället för pris? Nej, det är helt fel. Kommunen kan inte skänka bort marken. Grundproblemet är bruksvärdesystemet. Jag vill se marknadsliberalism, det är enda sättet att lösa bostadskrisen.