Till nyhetsarkivet

Hållbarhet är värt mycket för våra medlemmar

Att hållbarheten betyder mycket för SKBs medlemmar visar den senaste digitala medlemspanelen. Det som värderas högst är lågenergihus och hus som återbrukar regnvatten.

Medlemspanelen som avslutades i januari besvarades av 1 100 personer och hade två teman. En del handlade om vilken utrustning medlemmarna vill ha som standard i lägenheter. Den andra ställde frågor om man är villig att betala mer för att bo i ett hus med hållbara alternativ.

I den första delen visade svaren att majoriteten vill ha badrum med förberedd plats för tvättmaskin och bokningsbar tvättstuga med vikbänkar, mangel och grovtvättmaskin, när de får välja bland sådant som är standard i nybyggnation. Bland övriga alternativ som idag inte är standard önskas helst spegelskåp och duschvägg. I köket vill de flesta ha spisfläkt och diskmaskin när det gäller utrustning som inte är standard i nybyggda kök.

Många vill ha hållbarhet och co-living

Frågorna som handlade om hållbarhet i fastigheten visade att många svarande sätter stort värde på det. 39 procent är villiga att betala mer i hyra för att bo i ett trähus, 65 procent för att bo i ett lågenergihus och 51 procent i ett hus som återbrukar regnvatten.

Den digitala panelen fick också frågan om man tycker att SKB bör se över möjligheten till co-living, det vill säga uthyrning till flera personer som delar på ett hem. Hälften av de svarande tycker att vi bör se över den möjligheten. Kvinnor är lite mer positivt inställda, 52 procent svarar ja jämfört med 45 procent av männen. De yngre (förutom de yngsta) är generellt mer positiva än de äldre. Boende är betydligt mer positiva än köande, 53 procent jämfört med 46 procent svarar ja.

Digitala panelen ökar dialogen med medlemmarna

Syftet med den digitala panelen är att öka dialogen med både boende och köande medlemmar och för att uppmuntra till engagemang i föreningen. Genom panelen får SKB värdefull kunskap om vad medlemmarna tycker är viktigt.

Panelen består av en grupp medlemmar som anmält intresse för att några gånger per år svara på aktuella frågor. Resultaten redovisas fortlöpande i Vi i SKB, samt på webbsidan om den digitala panelen.

Bild av fasaden på kvarteret Docenten.

Kvarteret Docenten är utformat för ett minimalt behov av energi och återvinner till och med energi ur vattnet som kommer från badrum och kök. Foto: DP-bild

2023-02-21