Till nyhetsarkivet

Hallå där, Ulf Nyqvist, tillförordnad vd för SKB

Ulf Nyqvist är tillförordnad vd sedan Eva Nordström slutade och kommer att leda SKB tills Ingrid Gyllfors tillträder vd-posten i juni.

Vilken är din relation till SKB sedan tidigare?

– Ganska begränsad, men jag har följt SKB under många år, eftersom jag är väldigt intresserad av nya och andra upplåtelseformer i förhållande till de traditionella. Kooperativ hyresrätt, ägarlägenheter, andelsägarlägenheter, bogemenskaper, med mera, behövs som alternativ för människor och för att vi ska kunna minska bostadssegregationen.

Vad ser du mest fram emot?

– Att kunna lämna över ett starkt och fortsatt väl fungerande företag till Ingrid Gyllfors när hon kommer som ordinarie vd i juni. Ägarformen är spännande och utmanande, att ha nästan 100 000 medlemmar ställer andra krav på ledningen och styrelsen. Sverige har väldigt lite av medlemsägda företag, vilket jag tror kommer förändras i framtiden.

Vilken är din starkaste drivkraft?

– Nyfikenhet och glädjen att få medarbetare att växa. Jag gillar att ge ansvar och att medarbetare är beredda att ta ansvar.

Lång branscherfarenhet

Ulf Nyqvist har över 25 års erfarenhet i fastighetsbranschen och har varit vd i TelgeBostäder och Botkyrkabyggen. Nu är han, sedan knappt 5 år tillbaka, egen konsult inom fastighetsutveckling. Uppdragen kommer bland annat från Sveriges Allmännytta, Andelsägarbolaget, olika fastighetsbolag och kommunala fastighetsenheter.

Porträttbild av Ulf Nyqvist.

Ulf Nyqvist är tillförordnad vd för SKB. Foto: Christer Avebjer

2022-01-25