Vi låter träden stå kvar

Vi sköter om våra träd så att de kan finnas kvar i våra kvarter under en lång tid. Vid behov beskärs grenar, som till exempel har kommit för nära fasader. Ibland kan skadade eller sjuka träd behöva tas ner, men då försöker vi alltid ersätta dem med nya.

Våra träd ger skugga, tar hand om regnvatten och sänker temperaturen på sommaren, samtidigt som fåglar och djur kan hitta ett hem. De ger oss syre, tar upp koldioxid och skyddar mot väder och vind. Träden blir alltmer betydelsefulla i ett förändrat klimat, med varmare somrar och mer nederbörd, så det är viktigare än någonsin att låta träden stå kvar.

Visste du att träd dessutom minskar stressen för oss människor? Slå dig ner vid ett träd på din gård och känn lugnet.

Nya skyltar i SKBs kvarter

I vissa kvarter har vi skyltar som bland annat berättar om varför vi låter träden stå kvar. Andra skyltar kan berätta om ängar och gräsmattor eller varför vi låter det se lite ”stökigt” ut på en del av gården. (Det är för att vi hjälper insekter, fåglar och smådjur på traven genom att lägga ut stenar eller lämna döda träd, grenar och ris. Då kan fler arter äta, bo och trivas hos oss.)

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

Foto: Pixabay