Vad gör SKB för att spara energi?

SKB arbetar ständigt med att minska föreningens energianvändning. Det bidrar till en hållbar utveckling och sparar samtidigt pengar för både hyresmedlemmar och föreningen. Målet är att vår totala energianvändning år 2030 ska vara 30 procent lägre jämfört med 2007. År 2021 hade vi kommit en bra bit på väg – vår energianvändning var då redan 23 procent lägre.

– Vi har sedan många år arbetat aktivt med att göra energianvändningen i våra befintliga fastigheter ännu mer effektiv. Nu har vårt arbete om möjligt blivit ännu viktigare och vi tar självklart det rådande energiläget på största allvar, säger vd Ingrid Gyllfors.

Energibesparing både i nybyggnation och underhåll

Arbetet för effektivare energianvändning innebär bland annat att vi arbetar för att certifiera alla nya kvarter enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Då är välisolerade ytterväggar, energifönster och energieffektiva installationer viktiga delar. Vi använder värme från spillvatten, har LED-belysning och installerar bergvärme och solceller där det är möjligt.

– Vår strävan att certifiera alla nya fastigheter enligt Miljöbyggnad nivå Silver är något vi är mycket stolta över. Miljöbyggnad är ett system för klassning och certifiering av byggnader, där ett viktigt fokusområde är just energihushållning. För att uppnå nivå Silver måste en byggnad prestera en bra bit över lagens krav och existerande rekommendationer, berättar vd Ingrid Gyllfors.

Vi arbetar också aktivt med att göra energianvändningen i våra befintliga fastigheter ännu mer effektiv. SKBs större projekt för energieffektivisering i befintliga fastigheter görs ofta vid stambyten och fasadrenoveringar, medan löpande effektivisering och optimering sker i den ordinarie förvaltningen. Exempel är byte av fönster, injusteringar, tilläggsisolering samt installation av mer energieffektiv belysning och blandare.

Mer eller mindre synliga åtgärder

Bland de energisparande insatser som märks tydligast för våra boende finns åtgärder som byte av fönster, byte av blandare i kök och badrum, samt montering av solceller. I slutet av 2022 hade SKB tre anläggningar med solfångare (för värme eller varmvatten) och åtta anläggningar med solceller (för el).

De flesta åtgärderna för effektivare energianvändning är dock inte lika synliga. Fastigheternas värmesystem förbättras genom exempelvis injustering, installation av värmeåtervinning, byte av belysning, undercentraler, fläktmotorer och termostatkroppar, tilläggsisolering och bergvärme.

– Ett annat exempel är referensgivare för bättre styrning av rumstemperatur. Givaren monteras på vägg i lägenheten och märks knappt för den boende, men gör stor skillnad för energianvändningen. Referensgivaren läses av via vårt drift- och övervakningssystem. I och med att samtliga lägenheter får en givare kan vi göra punktinsatser för just den lägenheten där temperaturen avviker, i stället för en generell höjning av hela fastigheter, säger fastighetsutvecklingschef Johan Jarding.

Små energisparande steg tillsammans

Vill du själv påverka så kan du framför allt göra det genom att förändra egna vardagsrutiner. Det handlar om att till exempel duscha kortare tid, möblera så att värmen kan cirkulera bra i lägenheten, släcka lampan i tomma rum och tvätta fulla maskiner. Under 2023 satsar vi inom konceptet Grönt Boende på att tillsammans hjälpas åt att hålla ner energianvändningen. Tänk om du kan spara energi genom att ändra en vana redan idag?

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

Foton: baraBild.se