Skänk kläder och andra textilier

Textilåtervinning från Human Bridge finns i ett tjugotal av SKBs kvarter. Under 2023 samlade de in över 46 ton tillsammans!

Kolla in hur mycket kvarteren har samlat in!

Vilka är Human Bridge?

Human Bridge tar emot både hela kläder och textiler, men även sådant som är trasigt. Det som är helt återanvänds antingen på secondhandmarknaden eller humanitära insatser. Det som är trasigt skärs ned till torktrasor eller fragmenteras för fiberåtervinning.

Läs mer här om Human Bridge och materialbistånd för både människor och miljö 

Textilinsamling i ditt kvarter?

Om ditt kvarter vill ha en textilinsamling kan kvartersrådet och SKB tillsammans se över om det finns en lämplig plats. (Tyvärr kommer detta inte att var möjligt i alla kvarter.)

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

Foto kläder: Avfall Sverige. Foto insamlingscontainer: Rotor.