Test av nordiskt skyltsystem

Avfall Sverige har lanserat ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering i hela Sverige. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt, oavsett var du bor med målet att öka återvinningen.

Systemet kommer att införas successivt och används både i återvinningsrum, på återvinningscentraler och sopkärl, men också på själva förpackningarna för att underlätta. Systemet kommer även att användas i åtminstone Norge, Island och Danmark. Målet med det nya skyltsystemet är ökad återvinning.

SKB kommer testa systemet i de återvinningsrum som ska fräschas upp under 2024. Därefter kommer vi att utvärdera hur det fungerar och om några anpassningar behöver göras.

Nyfiken?

Klicka här för att läsa mer om det nya gemensamma skyltsystemet 

Filmtajm!

Här kan du se en film om hur skyltsystemet togs fram

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

Foto: Avfall Sverige