Låt gräsmattan blomma

I några av våra kvarter låter vi en del av gräsmattan blomma och växa fritt. Det gör vi för att vildväxande gräsmattor har fler arter och därmed bidrar till den biologiska mångfalden.

Gräsmattan blir ett nytt hem åt växter, svampar och djur och är extra älskad av våra pollinerare som bin, fjärilar och andra insekter. Dessutom är den lättskött och vacker!

Så om du ser att en del av gräsmattan på din gård har ”glömts bort” vid klippning, så har din fastighetsskötare helt enkelt tänkt på att bidra till en ökad biologisk mångfald.

Nya skyltar i SKBs kvarter

Kanske ser du även en av våra nya skyltar. Har vi inte satt upp en skylt vid en äng på din gård? Påminn oss gärna!

Biologisk mångfald tema 2022

Under 2022 är biologisk mångfald tema för SKBs satsning Grönt boende, här kan du läsa mer.

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

Foto: Pixabay