Lappa-laga kvällar i Motorn-Vingen

Hål på strumpan eller sockan? Små hål i favoritröjan? Söm som spruckit i skjortan? Slithål på byxorna?

I kvarteren Motorn-Vingen anordnar en hållbarhetsgrupp laga-lappa kvällar ungefär en gång i månaden. Tillsammans hjälps de åt att laga eller lappa kläder och andra textiler, samtidigt som de fikar och har en trevlig stund tillsammans. Vid behov bidrar hållbarhetsgruppens medlemmar med förslag på metod och lite hjälp när det behövs.

Kunskap, verktyg och material delas och alla i kvarteret är välkomna. En aktivitet som bidrar till både ekologisk och social hållbarhet!

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

2023-03-14

Foto: hållbarhetsgruppen i Motorn-Vingen