Bidrar vi till biologisk mångfald?

Under september håller vi på att titta på hur det ser ut med den biologiska mångfalden runt om på SKBs gårdar. Tre kvarter kommer inventeras med hjälp av en konsult, som kommer hjälpa oss se vad vi är bra på redan idag, och vad vi kan bli bättre på.

Stadens grönska har en viktig roll för våra ekosystem och bidrar till en hållbar stadsutveckling. SKB satsar redan idag mycket på våra gröna gårdar, men vi hoppas kunna göra arbetet ännu bättre framåt.

Vad är biologisk mångfald?

Begreppet biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. Den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll för naturens grundläggande funktioner, så som pollinering och rening av luft och vatten.

På Naturskyddsföreningens webbplats kan du läsa mer om vad biologisk mångfald innebär.

Tipsa oss!

Har du några idéer på hur den biologiska mångfalden kan öka i just ditt kvarter? Hör av dig till SKBs hållbarhetsansvarig Annika Ekengren, annika.ekengren@skb.org.

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

2021-09-24

Foto: Pixabay