Hur bidrar SKB till biologisk mångfald?

Under 2022 var biologisk mångfald tema för SKBs satsning Grönt boende. Fokus låg på att inspirera medlemmar till att ta små gröna steg, för att tillsammans med SKB bidra till en hållbar utveckling i våra kvarter.

Vi är med våra många fastigheter och tillhörande bostadsgårdar en viktig aktör för att utveckla och gynna den biologiska mångfalden i vår närmiljö. Vi har också ett ansvar i att se till att våra utemiljöer lever upp till nuvarande och framtida behov med exempelvis klimatförändringar. Det kan vi göra genom att på olika sätt gynna den biologiska mångfalden, som i sin tur är en förutsättning för många ekosystemtjänster som exempelvis skugga, vattenrening, temperaturreglering och dämpat buller.

Från växtlista till utbildning – det här gör SKB

Vi på SKB gjorde under 2022 en nulägesanalys för att se över hur vårt arbete för att bidra till en ökad biologisk mångfald fungerar idag och vad vi kan göra bättre framåt. Utifrån analysen har vi bland annat tagit fram en växtlista, som guidar oss i vilka arter vi ska välja. Växtlistan används numera i de projekt där vi renoverar rabatter runt om i kvarteren.

Vi utvecklar även våra krav i nybyggnadsprojekt, utbildar SKBs medarbetare och arbetar systematiskt utifrån vår strategi för biologisk mångfald.

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

Foto: Karin Alfredsson