Hur bidrar SKB till biologisk mångfald?

Under 2022 är biologisk mångfald tema för SKBs satsning Grönt boende. Fokus är att inspirera medlemmar till att ta små gröna steg, för att tillsammans med SKB bidra till en hållbar utveckling i våra kvarter.

Vi är med våra många fastigheter och tillhörande bostadsgårdar en viktig aktör för att utveckla och gynna den biologiska mångfalden i vår närmiljö. Vi har också ett ansvar i att se till att våra utemiljöer lever upp till nuvarande och framtida behov med exempelvis klimatförändringar. Det kan vi göra genom att på olika sätt gynna den biologiska mångfalden, som i sin tur är en förutsättning för många ekosystemtjänster som exempelvis skugga, vattenrening, temperaturreglering och dämpat buller.

Från växtlista till utbildning – det här gör SKB

Vi på SKB har gjort en nulägesanalys, för att se över hur vårt arbete för att bidra till en ökad biologisk mångfald fungerar idag och vad vi kan göra bättre framåt. Utifrån analysen har vi bland annat tagit fram en växtlista, som guidar oss i vilka arter vi ska välja. Växtlistan börjar användas under året i de projekt där vi renoverar rabatter runt om i kvarteren.

Vi kommer även arbeta med utbildning för medarbetarna, utveckla våra krav i nybyggnadsprojekt, och ta fram en strategi för hur vi ska arbeta systematiskt med biologisk mångfald framåt.

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

Foto: Karin Alfredsson