Lämna miljöfarligt avfall på mobila återvinningsstationer

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har länge haft mobila miljöstationer. Under 2024 byter Mobila miljöstationen skepnad och blir istället Returrundan. Där kommer du att kunna lämna fler sorters skräp från ditt hem än innan.

Returrundan tar emot miljöfarliga avfall som exempelvis kemikalier, färg och oljor, precis som Mobila miljöstationen. Men en stora nyhet är att det även går att lämna till exempel grovavfall och saker för återbruk till Returrundan.

Läs mer om Returrundan och vad du kan lämna för avfall

Om du bor i ett SKB-kvarter som inte ligger i Stockholms stad

För de kvarter som inte finns i Stockholms stad finns i de flesta fall motsvarande tjänst i respektive kommun.

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

Foto: SKB