Bygg holkar tillsammans

Fågelholkar och fladdermusholkar bidrar till ökad biologisk mångfald i kvarteret. Just nu kan du få byggsatser av SKB.

Att sätta upp fågelholkar är ett bra sätt att öka den biologiska mångfalden i kvarteret, eftersom många av våra fågelarter saknar bra boplatser. Samma gäller även för fladdermöss.

Under 2022 kan du få byggsatser för holkar från SKB, för att bygga ihop dessa tillsammans med dina grannar i kvarteret. Fågelholkarna är anpassade för olika fågelarter, exempelvis för blåmes, gråsparv, talgoxe, stare och koltrast. Placera dem mellan 1,5–2 meter högt och med avstånd mellan holkarna. Holkarna går att placera i alla väderstreck.

Det finns även holkar för fladdermöss, men då behöver det finnas ett vattendrag eller en sjö i närheten. Placera helst några holkar tillsammans, högt upp (3–4 meter) och med fri inpassage. Fladdermössen gör stor nytta genom att äta skadegörande insekter – en enda fladdermus kan äta upp till 1000 myggor i timmen!

Om holkarna

Holkarna kommer från ett svenskt sågverk och har en SKB-logga på sig. Helst ska de inte målas, då både fåglar och fladdermöss gillar obehandlat trä. Töm och rengör gärna holkarna årligen.

Så här gör du för att få holkar från SKB

  • Kontakta ditt kvartersråd och din fastighetsskötare
  • Hitta lämpliga platser för att sätta upp holkarna
  • Beställ holkarna av SKBs hållbarhetsansvarig Annika Ekengren (annika.ekengren@skb.org)
  • Byggsatserna levereras till områdeskontoret i ditt kvarter
  • Bygg ihop fågelholkarna tillsammans med andra boende i kvarteret
  • Fastighetsskötaren hjälper sedan till med uppsättning

Biologisk mångfald tema 2022

Under 2022 är biologisk mångfald tema för SKBs satsning Grönt boende. Här kan du läsa mer.

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

Bilden är från SKBs kvarter i Kärrtorp där de boende har byggt holkar för rödhake, gråsparv, blåmes, talgoxe och stare.