Börja odla på gården

Vill du börja odla på gården och bidra lite extra till din boendemiljö och den biologiska mångfalden? På många av våra gårdar finns det redan möjligheter till det. Olika gårdar har förstås olika förutsättningar, men vi hjälper dig gärna med det som funkar just där du bor.

 
 

Det finns redan möjlighet till odling på min gård, hur gör jag för att börja odla?

Befintliga odlingar tas om hand av de boende själva. Kontakta kvartersrådet, alternativt den trädgårdgrupp som finns i vissa kvarter. De kan hjälpa dig vidare och vet vilka möjligheter som finns på din gård.

Skötsel och underhåll av pallkragarna ansvarar de boende själva för, även inköp av frö och plantor. Du väljer självklart själv vad du vill odla.

Det är viktigt att odlingarna sköts och används, annars kommer de tas bort från gården.

Det finns ännu ingen som odlar på min gård, hur gör jag för att börja odla?

Vi kan i de flesta fall hjälpa till att starta en odling på din gård. Kontakta i första hand ditt kvartersråd och tala om att du vill börja odla. Kanske finns det fler odlingsintresserade som vill starta en trägårdsgrupp tillsammans med dig?

Kvartersrådet och fastighetsskötaren bestämmer gemensamt pallkragarnas placering. SKB står sedan för inköp av pallkragar och jord för att fylla dessa (inom rimliga gränser).

Skötsel och underhåll av pallkragarna ansvarar de boende själva för, även inköp av frö och plantor. Du väljer självklart själv vad du vill odla.

Det är viktigt att odlingarna sköts och används, annars kommer de tas bort från gården.

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

Foto: Karl Nordlund