Återbruksrummet – kvarterets hjälte

I många av SKBs kvarter finns bytesrum, återbrukshyllor eller möjlighet till bokbyte. Ett mycket bra sätt att tillsammans minska avfallet i kvarteret.

Rummet/hörnan/hyllan tas om hand av någon eller några som bor i kvarteret, men det är viktigt att alla bidrar för att hålla ordning. Lämna bara hela och rena saker i gott skick!

Om det ännu inte finns i ditt kvarter – prata med din fastighetsskötare eller förvaltare och se om ni kan hitta en plats för det. (Tyvärr finns det kvarter där detta inte är möjligt på grund av brist på utrymme.)

Läs om hur återbruksrummet i kvarteret Sigbardiorden i Bredäng funkar (Vi i SKB hösten 2023)

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

Foto: SKB