Årets honungsskörd är här

Honungen från våra kvarter är nu färdig – men varför får de olika färg?

Honung får olika färg beroende på vilka växter bina har besökt för att samla nektar. Färgen kan variera stort på olika platser under en säsong – från vitt och gult ända till svart.

När vissa träd angrips av bladlöss, uppstår honungsdagg, som bin och andra insekter tycker mycket om. Honungsdaggen kan du ibland känna som en klibbig yta på trädens blad eller barr, på exempelvis lind, päron, ek, björk eller tall. Honung från honungsdagg kallas skogshonung eller bladhonung, och är till stor del den honung SKB producerade i år.

Generellt är försommarens honung ljusare och mildare, medan höstens honung ofta blir mörkare och smakrikare. Försommarhonung kommer från de tidigaste källorna till nektar, som sälg, maskros, bärbuskar och fruktträd. Högsommarhonung kommer lite senare, från bland annat lind, hallon och vitklöver. Hösthonung, eller sensommarhonung, kan vara från ljung, solros, snöbär och murgröna. Från vilka växter du tror SKBs honung kommer?

Tillbaka till startsidan för Grönt boende

2021-09-27

Foto: SKB