Till nyhetsarkivet

Gröna steg för ökad biologisk mångfald

Årets fokus för Grönt boende är biologisk variation och ekosystemtjänster på gårdar, balkonger och i rabatter. Inför våren arbetade vi fram nya gröna steg, både för förvaltningsarbetet och för SKBs medlemmar.

– Vi har bland annat tagit fram en ny lista för växter på våra gårdar som gärna ska vara svenska, blommande och bärande. Inhemska blommor är ofta bättre för pollinerare eftersom de är anpassade till varandra, säger Annika Ekengren, hållbarhetsansvarig på SKB.

Under året kommer växtlistans arter att testas på gårdar och i de rabatter som ska renoveras. Därefter ska de utvärderas, för att säkerställa att kvaliteten hålls. Detta är en av de aktiviteter som framkommit i den nulägesanalys av biologisk mångfald och ekosystemtjänster som SKB genomfört, samt i handlingsplanen som beslutats för arbetet framåt.

Skyltar förklarar gröna steg

För att öka medlemmarnas kunskap om området genomför vi bland annat en digital inspirationsföreläsning och många tips finns samlade på vår webbplats, under Grönt boende.

Nya skyltar ska också informera om vad som händer på en specifik gård; ”Se upp! Här finns ett grönt tak” eller ”Här låter vi gräsmattan blomma och växa fritt.” Tanken är att skyltarna förklarar varför det exempelvis ser stökigt ut på en del av gården.

– Vi kan förmedla att det till exempel är ett medvetet val att lämna kvar lite döda träd och ris för att insekter och små djur ska kunna bygga bo, förklarar Annika Ekengren. Hon fortsätter:

– I Sverige är vi vana vid perfekt klippt gräs och snygga, strikta rabatter. I framtiden tror jag att vi måste ändra vår bild av hur en gård ska se ut och tillåta lite vildare och stökigare växtlighet, som gynnar den biologiska mångfalden.

Rabatter vid SKB-kvarteret Kartagos Backe.

Biologisk mångfald i kvarteret Kartagos Backe på Kungsholmen. Foto: baraBild.se

2022-05-11