Till nyhetsarkivet

Gröna lösningar

Sedan många år tillbaka använder vi gröna lösningar för gårdar och utemiljöer. Förr fyllde de en estetisk funktion och skulle vara tilltalande och trivsamma, men i dag måste de gröna ytorna dels bli fler, dels fylla nya funktioner.

– Främst handlar det om att de gröna ytorna ska ta hand om dagvatten. Skyfall och översvämningar blir ju allt vanligare på grund av klimatförändringarna, och då är det bra med större och fler växtbäddar. Regnvattnet kan magasineras där och avrinningen blir lugnare, långsammare, förklarar Johan Jarding.

– Växtbäddar och träd ingår i alla våra byggen nu. I nya Vallakvarteret i Årstadal, med planerad byggstart 2022, kommer vi skapa ett stort dagvattenmagasin under huset.

Generellt ligger SKB långt fram i arbetet med hållbarhet i boendemiljön. Vi började bygga lågenergihus 2010 och numera är de standard. I nyproducerade fastigheter installerar vi även solkraftverk, elbilsladdare och energilager.

Läs mer om vårt arbete med gröna lösningar i temadelen Grön front i senaste numret av Vi i SKB

2020-07-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarteret Tältlägrets gröna innergård. Foto: baraBild.se