Till nyhetsarkivet

God uppslutning på årets kvartersrådsträffar

Två torsdagskvällar i rad har SKB anordnat de årligen återkommande informationskvällarna för kvartersråden i norra respektive södra distriktet.
Träffen för norra distriktets kvartersråd hölls torsdagen den 31 januari och för södra distriktet samlades deltagarna den 7 februari. Det var god uppslutning från kvartersråden under de båda kvällarna. Från SKBs håll deltog förvaltare, distriktschef, utredningsförvaltare, föreningssekreterare och en representant från SKBs ledningsgrupp.

Som brukligt under dessa kvartersträffar inleddes kvällarna med information om vad som händer på SKB just nu – byggande, ekonomi, föreningsverksamhet, antal medlemmar och andra aktuella händelser. Därefter följde nästa stående punkt på dagordning nämligen en genomgång av vårens ordinarie medlemsmötena, regler och vilket ansvar kvartersråden har i samband med dessa. Årets medlemsmöten genomförs mellan 15 april till 2 maj.

Andra punkter på dagordningen var redovisning av resultatet från hyresmedlemsenkäten som genomfördes 2012, information om avtal för kvarterslokaler, genomgång av kvartersrådspärmen samt en redogörelse av den tillgänglighetsinventering som SKB gjort i alla fastigheter.

En representant från SABO berättade sedan om boendet på äldre dagar, om de hjälpmedel av olika slag som finns tillgängliga samt gav tips och råd.

Kvällarna avslutades med en diskussionspunkt som byggde på en enkät angående närvaron på föreningsstämmor, fullmäktigedagar och inte minst på de ordinarie medlemsmötena ute i kvarteren.