Till nyhetsarkivet

Fullmäktigedagen

Datum: 24 november

Alla fullmäktige och suppleanter i SKB bjuds in till fullmäktigedagen. Program och inbjudan skickas separat.