Till nyhetsarkivet

Fullmäktigedagen 19 november 2016

Lördagen den 19 november genomförde SKB den årliga fullmäktigedagen. Ett 80-tal fullmäktige samt representanter från styrelse, hyresutskott, valberedning, revision och tjänstemän hade samlats i Citykonferensens lokaler på Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Efter kaffe och smörgås välkomnade styrelsens ordförande Håkan Rugeland alla deltagare och presenterade dagens program. Den första punkten handlade om vad som händer i SKB just nu. VD Eva Nordström, uthyrningschefen Claes Berglund och administrativa chefen Maria Johem var föredragande.
 
Efter detta tog styrelseledamoten Aud Sjökvist vid och berättade om SKBs stadgar och kommande behov av revidering. Förmiddagspasset avslutades med ett föredrag av professor Lars Svedberg, ”Folk i rörelse – engagemang i allmänhet och i boendet i synnerhet”.
 
Efter en gemensam lunch påbörjades dagens gruppdiskussioner om hur SKB ska öka föreningens medlemsengagemang och hur deltagarna ställer sig till SKBs växande fullmäktige. Alla deltagare blev indelade i åtta grupper och fick 45 minuter till diskussion för att sedan redovisa sitt resultat.
 
Fullmäktigedagen avslutades med att förvaltningschefen Claes Göthman berättade om resultatet från SKBs boendeenkät 2016.
 
Tack för en trevlig dag med stort engagemang!
 
Fullmäktigedagen 2016