Till nyhetsarkivet

Fullmäktigedag i byggandets tecken

Lördag den 23 november samlades SKBs fullmäktige till den årliga fullmäktigedagen. Ett forum där förtroendevalda fullmäktige kan träffa varandra och inhämta både aktuell SKB-information och lyssna till externa föreläsare. Ibland ordnas också grupparbeten så att fullmäktigeledamöterna ska få möjlighet att delta mer aktivt i diskussionerna om SKB.
På årets program stod en föreläsning om den svenska allmännyttans framtid, gruppdiskussioner om SKBs framtida byggande samt ett Stockholmskåseri av DN-journalisten Eva-Karin Gyllenberg. Men innan programmet drog igång inledde SKBs nye ordförande Lars Rådh dagen med att hälsa alla välkomna och kort prata om SKBs förutsättningar i dåtid, nutid och inte minst i framtid.

Allmännyttans framtid
Dagens förste föreläsare var SABOs utredningschef Jörgen Mark-Nielsen som bjudits in för att berätta om den svenska allmännyttans framtid. Sedan den 1 januari 2011 gäller en ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, den så kallade Allbolagen. I denna anges att de kommunala bostadsföretagen ska drivas enligt affärsmässiga principer och utifrån detta perspektiv berättade Jörgen Mark-Nielsen om allmännyttans nuvarande och framtida utmaningar.

Gruppdiskussioner om SKBs framtida byggande
Sedan var det dags för SKBs vd Henrik Bromfält att gå igenom SKBs kommande nyproduktioner för att inleda dagens gruppdiskussioner. Huvudfrågeställningen för diskussionerna löd Hur ska SKB arbeta för att kunna bygga fler bostäder och förbli en attraktiv förening.

Med legobitar, kartor och postit-lappar som hjälpmedel skulle sedan de åtta olika diskussionsgrupperna besvara följande frågor:

  • Var, hur mycket och vilken typ av bostäder ska SKB bygga under perioden 2018–2023?
  • Vad ska SKB fortsätta att göra i sitt bostadsbyggande?
  • Vad måste SKB göra annorlunda för att bygga mer och förbli en attraktiv förening att vara medlem i?

Exempel på vad deltagarna ville att SKB skulle värna om och fortsätta ta med sig i det framtida byggandet var bland annat SKBs fina förvaltningskvalitet med egen personal, de vackra husen med välskötta utemiljöer, det rättvisa kösystemet och det väl fungerande insatssystemet. Vidare ansågs även att husens gemensamma utrymmen med kvarterslokalen i spetsen var viktiga.

Mycket intressant framkom under dessa diskussioner. Alla var överens om att SKB skulle fortsätta att bygga. Energismarta hus stod högt på de flesta önskelistorna, liksom en närhet till kommunikationer och att SKB skulle fortsätta bygga med god kvalitet. De allra flesta ville främst bygga i närheten av Stockholm med förorter, men hus placerades också ut i bland annat Uppsala, Norrtälje, Värmdö och Nynäshamn. Många ville bygga mer på höjden, medan andra föredrog lägre hus.

Sammanfattningsvis var det en mycket positiv stämning och under dagen framkom mycket intressant som SKB ska ta med sig i de framtida byggplanerna.

Stockholm på trekvart
Dagen avslutades med att Eva-Karin Gyllenberg, som är journalist på DN, berättade om Stockholm på trekvart – och då avsågs lika mycket den tid som var avsatt till själva kåseriet som vad man kan hitta i Stockholm som hänger lite sådär på trekvart…

Stort tack till alla engagerade deltagare!