Till nyhetsarkivet

Fullmäktigedag med riktning framåt

Den 19 november kunde vi äntligen genomföra fullmäktigedagen, efter uppehåll på grund av både pandemi och extra föreningsstämma. Ett 90-tal fullmäktigeledamöter samt representanter från styrelse, hyresutskott, valberedning, revision och tjänstemän samlades.

Syftet med dagen var att lyfta fram Engagerad förening – ett av tre prioriterade områden i SKBs affärsplan. Som medlemsägd förening är det viktigt att engagerade medlemmar ges möjlighet till ökad kunskap och tydlighet i sin roll inför det ansvar som åligger en fullmäktigeledamot.

Nutid och framtid

Efter att styrelsens ordförande Charlotte Axelsson och vd Ingrid Gyllfors hälsat välkommen övergick den första delen av programmet till att handla om nuläget för engagerad förening. För att under dagen få bra spridning bland boende och köande ledamöter, samt mellan olika kvarter, delades alla deltagare in i grupper genom lottdragning.

Fullmäktigedagen behandlade flera olika frågeställningar, med erfarenhetsutbyte och diskussioner i grupperna men även återkoppling från tidigare föreningsstämma angående stadgeändring och SKBs resultat. Under andra halvan av fullmäktigedagen låg fokus på framtidens engagerade förening. Här ingick även en föreläsning om framtidens byggande och en presentation om hur SKB bygger inför framtiden.

Du som var med på fullmäktigedagen når materialet från mötet här (inloggning krävs).

SKBs vd Ingrid Gyllfors och styrelseordförande Charlotte Axelsson står på en scen framför SKBs fullmäktigeledamöter.

Engagemang i nutid och framtid var temat på årets fullmäktigedag för SKB. Foto: baraBild

2022-11-21