Till nyhetsarkivet

Framtidshuset snart klart för inflyttning

Att bygga hållbart har alltid varit en självklarhet för oss. Men i kvarteret Docenten i Uppsala har vi tagit ett steg längre. Huset, med sina tio våningar, återvinner och cirkulerar energi från spillvatten, de boende kan tvätta utan tvättmedel, mellan sedumplanteringar på taket finns solceller som genererar el och snart flyttar bin in i insektshotell på gården. Nu återstår bara några månader av arbete innan vårt första hus utanför Stockholms län är klart för inflyttning.

Den framväxande och miljösmarta stadsdelen Rosendal, söder om Uppsalas stadskärna, erbjuder en kombination av stadsliv och grönskande områden. SKB-kvarteret sticker ut och lyser upp med sin röda tegelfasad, som för tankarna till en tidlös och klassisk industribyggnad. Här inför vi flera nya grepp för att skapa ett modernt och hållbart boende.

– För oss på SKB har hållbarhet varit en naturlig del sedan föreningen bildades för över hundra år sedan. Det vi bygger förvaltar vi för evigt, vilket betyder att vi alltid tänker långsiktigt ur alla perspektiv. I Docenten har vi testat en hel del nya saker för att våra medlemmar ska kunna leva ännu mer hållbart, berättar, fastighetsutvecklingschef Johan Jarding.

Tvätta utan tvättmedel

Med det cirkulära energisystemet, en avloppsvärmeväxlare som återvinner värmen ur spillvattnet, uppskattar vi att kunna minska energiförbrukningen med 25 procent. Därtill kommer solcellerna på taket och fjärrvärme som basenergi.

– Vi har utformat ett hus för ett minimalt behov av energi och återvinner till och med energi ur vattnet som kommer från badrum och kök, säger projektledare Peter Svahn.

För att minska kemikalierna i avloppet är fastighetens tvättstuga försedd med tvättmaskiner som använder avjoniserat vatten, vilket innebär att det inte behövs något tvättmedel.

– Det är en teknik som vi inte använt tidigare. Det avjoniserade vattnet som används när man tvättar utan tvättmedel är lika effektivt som tvättmedel, men helt utan några kemiska utsläpp. Dessutom bidrar det till minskat avloppsunderhåll och de boende slipper köpa tvättmedel, säger Johan Jarding.

Södra fasaden av kvarteret Docenten i slutet av byggperioden.

10-våningshuset i Rosendal har Uppsalas 122 första kooperativa hyresrätter. Foto: DP-bild

2021-05-24