Till nyhetsarkivet

Fortsatt starkt kreditbetyg till SKB

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s bekräftar det nuvarande långsiktiga kreditbetyget AA- för SKB. Det är samma höga rating som vi haft sedan 2012.

Vi behåller vårt höga kreditbetyg AA- efter Standard & Poor’s årliga genomgång. Ett stabilt och högt kreditbetyg som skapar bra förutsättningar för upplåning och byggnation av fler kooperativa hyresrätter för medlemmarna i Stockholmsregionen.

– Vår låga affärsrisk i kombination med en stark finansiell bas förklarar det fina betyget, säger ekonomi- och finanschef Joakim Wernersson.

Med drygt 8 100 lägenheter i huvudstaden och fem närliggande kommuner, är vi den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Efter mer än 100 år i Stockholms län, påbörjades i höstas för första gången byggnation av kooperativa hyresrätter i Uppsala. Just nu pågår även byggandet av två fastigheter i Stockholms stad. Totalt beräknas byggstart av drygt 1 500 lägenheter fram till 2027.

Läs mer här

I Stockholms nya stadsdel Hagastaden vid Norra Stationsgatans östra del bygger vi 128 nya kooperativa hyresrätter. Arkitekt är Arkitema Architects.

 
2020-05-28