Till nyhetsarkivet

Fortsatt satsning på hållbarhet

Vi uppnår eller överträffar många av våra hållbarhetsmål. Bland annat har det största klimatavtrycket, utsläpp från fjärrvärme, minskat med 46 procent under den senaste treårsperioden. Detta tack vare egna energibesparingar och fjärrvärmeleverantörernas klimatarbete. Som aktiv förvaltare uppmuntrar och möjliggör vi också hållbara val i vardagen för våra medlemmar, tydligast genom konceptet Grönt boende som lanserades förra året.

Konceptet informerar och inspirerar de boende samtidigt som aktiviteter ska anordnas kring fastigheterna. Varje år har ett tema, för 2022 är det biologisk mångfald. Några exempel på det som tar plats på gårdarna är växter för fjärilar och andra insekter, gräsmattor som får växa fritt samt grenar och ris som på vissa platser lämnas kvar. Den nya rollen som hållbarhetsambassadör för de boende i kvarteren bidrar också till ett ökat engagemang.

– Under året har vi fortsatt att arbeta för att möjliggöra en mer hållbar livsstil i våra kvarter, det ska vara enkelt att göra rätt. Allt från fler laddstationer för elbilar och lättåtkomliga cykelplatser till test av bilpool. Och vi inrättar alltid en elcykelpool i alla nybyggda fastigheter, säger Annika Ekengren, hållbarhetsansvarig.

Sedan flera år är SKBs fastighetsel och el till egen verksamhet helt fossilfri och andelen fossilfri uppvärmning är mycket hög. Nu arbetar vi aktivt med att öka andelen fossilfria bränslen i fordon i den egna verksamheten; på ett år har andelen fossilfria bränslen ökat från 40 till 70 procent genom att byta till HVO100 (hydrerad vegetabilisk olja). Vi byter också successivt ut våra arbetsmaskiner till att använda el.

Evighetsförvaltare som tar ansvar hela vägen

SKB har ett brett fokus inom hållbarhet och under 2021 genomfördes trygghetsbesiktningar av samtliga fastigheter tillsammans med en oberoende extern aktör.

– Trygghet i bostadsområdet handlar om många saker. De boendes engagemang i kvartersrådet där de lär känna varandra samt våra egna medarbetares närvaro bidrar starkt till trygghet, tillsammans med konkreta åtgärder som till exempel bra belysning, säger förvaltningschef Madeleine Brisère.

Som evighetsförvaltare är en sund ekonomi grundläggande för verksamheten. Att dessutom vara ”not-for-profit” och återinvestera överskottet i verksamheten ger en god och hållbar ekonomi.

Här kan du läsa SKBs hållbarhetsredovisning
Här kan du läsa mer om Grönt boende

Stenlagd gång på innergården till kvarteret Tegelpråmen.

Vi uppmuntrar och möjliggör hållbara val i vardagen för SKBs medlemmar, bland annat genom konceptet Grönt boende. Foto: Karin Alfredsson

2022-04-25