Till nyhetsarkivet

Fortsatt högt kreditbetyg till SKB

Det långsiktiga kreditbetyget för SKB sattes till AA- av kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s. På kort sikt har SKB erhållit den högsta möjliga ratingen A-1+ och K-1. 

– Vår låga affärsrisk och stabila finansiella bas ger SKB goda upplåningsmöjligheter och utmärkta förutsättningar för ett fortsatt bostadsbyggande. SKB kan bidra med ännu fler kooperativa hyresrätter, en viktig upplåtelseform för en hållbar huvudstadsregion, säger Eva Nordström, VD.

SKBs marknadsvärde uppgick vid årsskiftet 2016/2017 till 21 miljarder kronor och med 8 000 lägenheter är SKB den största privata hyresrättsaktören på Stockholmsmarknaden.

Under vintern har SKBs medlemmar flyttat in i nyproducerade lägenheter i Sundbyberg. Samtidigt byggs 44 nya kooperativa hyresrätter på Kungsholmen och i slutet av sommaren är det byggstart för 45 nya bostäder i Bromma. Framtida hus är planerade i till exempel Årsta, på Södermalm, Värmdö och Lidingö.

2017-05-23