Till nyhetsarkivet

Fortsatt certifiering lyfter trygghetsarbetet ännu högre

Vi arbetar kontinuerligt med trygghet och välbefinnande för de boende. En viktig del i arbetet är trygghetscertifiering av bostadskvarteren. Med Lysosomen i Hagastaden och Båggången i Hässelby Gård har nu totalt 14 SKB-kvarter blivit certifierade.

När vi gjort kundmätningar så har våra boende medlemmar gett oss goda betyg när det gäller tryggheten. Det har sporrat till att arbeta med flera verktyg för fortsatt utveckling.

– Vi arbetar löpande för att alla hyresgäster ska trivas och känna sig trygga där de bor. I den senaste kundmätningen hade vi ett Trygghetsindex på 89,5 – ett mycket högt och fint betyg. Men vi behövde verktyg som ger en helhetssyn över vad vi skulle behöva fokusera på för att säkerställa att våra hus fortsätter att må bra ur trygghetssynpunkt, säger SKB:s förvaltningschef Madeleine Brisère.

Tar boendes trygghet på allvar

Trygghetscertifiering av fastigheterna betyder att de uppfyller trygghetskraven som undersöks vid en specifik besiktning. Den visar även att fastighetsägaren tagit de boendes trygghet på allvar och gjort alla åtgärder för att förebygga brott på platsen.

Arbetet med certifieringarna har inte bara höjt säkerhetsnivån i kvarteren, utan även ökat SKBs interna kunskap kring trygghetsskapande åtgärder. Det går att dra nytta av både i nyproduktionen och i förvaltningen av befintliga fastigheter.

Social hållbarhet i över hundra år

– Ett hållbart boende handlar om många saker och trygghet är en av de viktigaste för de boende. Därför finns det ett intresse både hos våra medlemmar och hos våra medarbetare för att engagera sig i den, säger förvaltningsprojektledare Cenny Rondahl.

Tidigare har hela SKB:s fastighetsbestånd blivit trygghetsbesiktat av Svensk Trygghetscertifiering AB. Resultatet därifrån ger underlag för att genomföra både små och stora åtgärder för en ökad trygghet i de kvarter där det behövs som mest.

Båggången i Hässelby Gård är ett av de senaste SKB-kvarteren som blivit trygghetscertifierade. Foto: baraBild

2024-06-14