Till nyhetsarkivet

Förnyelse på Eriksbergsåsen

Efter två år av renovering har alla 153 lägenheter i kvarteret Skarpbrunna fått nya badrum, nya fönster och en helt ny fasad med förbättrad isolering.


Evighetsförvaltning betyder att vi aldrig säljer några fastigheter, utan tar hand om de hus vi äger för att våra medlemmar ska fortsätta bo i dem. Varje byggnad kräver regelbunden extra omsorg och då renoverar vi ordentligt. Under 2018 och 2019 renoverades kvarteret Skarpbrunna i Botkyrka. Det betydde inte bara en stamrenovering med nya, helkaklade badrum.

Niovåningshuset på Eriksbergsåsen har fått en helt ny fasad, där den gamla korrugerade plåten bytts ut mot fasadskivor i samma färg. Vi utnyttjade också tillfället till att förstärka isoleringen och byta ut fönstren, så att inomhusklimatet i lägenheterna blir bättre, med mindre värme på sommaren och mindre kyla på vintern. Dessutom kommer de boende att störas mindre av ljud utifrån.

Fastigheten har också fått ett nytt värmeåtervinningssystem, ett frånluftssystem med återvinning. Med det nya systemet igång så återanvänds den varma luften på väg ut från lägenheterna för att värma vattnet som går ut i lägenheternas radiatorer. Alla delar av renoveringen är långsiktiga investeringar för att inte bara öka livslängden för fastigheten, utan också minska energianvändningen och bidra till en hållbar utveckling.

Ny fasad på kvarteret Skarpbrunna på Eriksbergsåsen.

Kvarteret Skarpbrunna har renoverats både på in- och utsidan, bland annat med förstärkt isolering och nya fasadskivor. Foto: SKB

2020-03-11