Till nyhetsarkivet

Förnyat förtroende från EIB med 800 miljoner kronor

Europeiska investeringsbanken ger förnyat förtroende till SKB, med ett lån på 800 miljoner kronor för att vi ska bygga lågenergihus i Stockholm.

Europeiska investeringsbanken, EIB, är en av världens tyngsta aktörer när det kommer till finansiering av hållbar omställning. Som första svenska bostadsbolag fick vi ett lån från EIB på 550 miljoner kronor år 2017. Nu förnyas förtroendet med en större investering, ett lån på 800 miljoner kronor för att bygga energieffektiva bostadsfastigheter i Kista och på Södermalm i Stockholm.

– EIB:s åtagande som EU:s klimatbank och det fokus som finns på energieffektiva byggnader är särskilt viktig just nu. Efterfrågan på energieffektiva lösningar har ökat markant efter den ryska invasionen av Ukraina. Vi är därför glada att kunna stötta ny teknik och marknaden inom detta område, därigenom höjer vi ribban för nya, mer klimatvänliga byggnadsstandarder, säger Europeiska investeringsbankens vice-president, Thomas Östros.

Hålla tempo i pressad bransch

Lånet ska finansiera byggandet av energieffektiva bostadsfastigheter i två av våra nyproduktionsprojekt. Det gäller kvarteret Ananasen på östra Södermalm med 153 lägenheter och kvarteret Torshamn i Kista äng med 164 lägenheter. Energiförbrukningen i fastigheterna kommer att ligga under 55kWh per kvadratmeter och år, vilket är cirka 25 procent under det svenska myndighetskravet.

– Vi är stolta över att få förnyat förtroende av EIB, att vi ses som en aktör som driver på en hållbar omställning. I en tid när vi ser att byggen och utvecklingsprojekt börjar stanna av då branschen pressas av stigande material- och energipriser, innebär detta att vi kan fortsätta hålla tempo i våra projekt, säger vd Ingrid Gyllfors.

Under 2021 investerade EIB € 212,586,000 i lån till svenska lågenergiprojekt gällande både offentliga, kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter.

Läs gärna mer om SKBs nyproduktioner.

Läs gärna mer om Europeiska investeringsbanken.

Två SKB-medarbetare står på taket till ett hus under byggnation. I bakgrunden en lyftkran som reser sig över en skogsdunge.

SKB får förnyat förtroende av Europeiska investeringsbanken för att bygga energieffektiva bostadsfastigheter. Foto: Karin Alfredsson

2022-10-04