Till nyhetsarkivet

Se SKB på nya sätt

Vill se nya sidor av oss? Här på vår webbplats hittar du både inspiration och information i våra korta filmer.

Som alltid kan du som söker information läsa medlemstidningen Vi i SKB, gå igenom alla frågor och svar på vårt frågeforum eller skrolla dig igenom sidorna här på vår webbplats. Men våra filmer finns ju också på flera sidor på webben och berättar kortfattat om olika saker.

Två animerade filmer förklarar hur SKB fungerar:

Den här filmen förklarar vad en kooperativ hyresrättsförening är.
Den här filmen förklarar kösystemet och turordningen.

Tipsa om SKB med filmerna

Andra filmer visar kvarter, medlemmar och medarbetare. Den ena filmen är med sina två minuter precis lagom att visa när du vill tipsa vänner om medlemskap i SKB och dessutom visa glimtar av våra olika fastigheter. Den andra filmen riktar sig till dig som medlem och här möter du andra medlemmar som berättar om sina olika engagemang i föreningen.

Den här filmen berättar om SKB.
Den här filmen visar engagerade medlemmar.

Tycker du att du känner igen filmerna sedan förut? Då har du säkert sett dem tidigare i något av våra sociala medier. Om du inte redan följer oss där, så får du gärna göra det på både Instagram och LinkedIn.

Jenny berättar om sitt engagemang i ”Olika sätt att engagera sig. Våra medlemmar berättar”

Det finns flera filmer som berättar om den kooperativa hyresrätten och om vår förening.

2022-09-09