Till nyhetsarkivet

Förfrågan från Skatteverket om lägenhetsnummer

Uppgift om lägenhetsnummer finns anslaget vid namntavlan i porten vid ditt namn. I de allra flesta fall görs lägenhetsnumreringen med början till vänster från trappan räknat.

I några av SKBs fastigheter numerades emellertid lägenheterna från höger när husen byggdes. SKB har gjort en inventering av lägenhetsnumreringen i varje fastighet och skickat in rättelser till Skatteverket. Du som använder det felaktiga lägenhetsnumret behöver ej kontakta Skatteverket. Du som följde Skatteverkets instruktion och angav rätt nummer måste nu kontakta Skatteverket, tel 0771-567 567 och ändra.

SKB beklagar om tidigare felaktigheter orsakat problem för dig. Du kan själv kontrollera vilka uppgifter Skattemyndigheten har registrerat genom att titta på brev från bank, försäkringsbolag m m.