Till nyhetsarkivet

Förfallodag för årsavgiften 2013 är den 31 mars

Inbetalningskort för årsavgiften fick du i slutet av januari tillsammans med medlemsbeviset. (För hyresmedlemmar ingår årsavgiften i hyran.)

 

Årsavgiften är 250 kr och för ett ungdomsmedlemskap (t o m det kalenderår du fyller 18 år) är årsavgiften 125 kr.

 

Kontaktuppgifter till SKBs medlemsservice

Telefon: 08-704 60 20

E-post: medlemsservice@skb.org

 

Medlemsservice telefon- och besökstid är vardagar mellan klockan 9.00–12.00.