Till nyhetsarkivet

Föreningsstämma 1 juni

Onsdag 1 juni är det dags för SKBs högsta beslutande organ, föreningsstämman. Där deltar SKBs fullmäktigeledamöter, som är representanter från hyresmedlemmarna i varje kvarter och för de köande medlemmarna.

Här kan du läsa mer om SKBs föreningsstämma.

2022-05-11