Till nyhetsarkivet

Fler laddstationer för elbilar

Tusentals ton koldioxid kan sparas när vi målmedvetet fortsätter att bygga ut antalet laddplatser under hösten för att möta efterfrågan från de boende.

På tio år har utsläppen från nya personbilar i Sverige halverats, till stor del tack vare elektrifieringen. Fler elbilar kräver ny infrastruktur med laddstationer och under hösten fortsätter utbyggnaden vid fastigheter i Sundbyberg, Täby, Farsta, Tyresö och Södermalm. Målet är att närmare 280 bilplatser ska vara rustade med laddstationer till årsskiftet.

– Efterfrågan på laddplatser har ökat markant de senaste fyra åren. Hittills har vi plockat de lägst hängande frukterna och installerat laddboxar i våra garage där det varit praktiskt möjligt. Nu tar vi det ett steg till och installerar laddplatser utomhus, vilket är lite krångligare och kräver mer, då även marken måste beredas med grävning och schaktning, säger Magnus Mörner, chef för förvaltningsteknik/-ekonomi på SKB.

Innebär en reell miljövinst

Målet är att 30 procent av alla SKBs bilplatser ska vara utrustade med laddstationer år 2030, alltså en utbyggnadstakt på mellan 70–80 laddplatser per år.

– Det innebär ju en reell miljövinst, särskilt eftersom elen i våra laddstolpar kommer från förnyelsebara källor. Om utbyggnaden hittills leder till att 280 boende väljer att köpa elbil eller en elhybridbil i stället för bensinbil, så innebär det en besparing på 9 000–12 000 ton koldioxid totalt över bilens livscykel. Som en jämförelse släpper hela SKBs fjärrvärme just nu ut närmare 3 000 ton koldioxid per år, säger Annika Ekengren, hållbarhetsansvarig.

Flexibla möjligheter för gröna val

Satsningen är en del i vårt hållbarhetsarbete, där det ska vara enkelt att göra miljövänliga val i vardagen. Laddstationerna gör det möjligt för boende att välja elbil, samtidigt som föreningen också satsar på att utveckla andra alternativ, som bilpooler och cykelpooler.

– Det är en del i vårt sätt att bidra till den nya, mer hållbara mobiliteten. Det finns många sätt att minska våra klimatavtryck och vi vill erbjuda en flexibilitet för våra boende, säger Annika Ekengren.

Läs gärna mer om våra laddplatser och om Grönt boende.

En man laddar elbil med barn i famnen

SKB fortsätter utbyggnaden av laddstationer vid fastigheterna, med målet att närmare 280 bilplatser ska vara färdiga till årsskiftet. Foto: Lisa Öberg/Johnér

2022-08-26