Till nyhetsarkivet

Fler kooperativa hyresrätter i Botkyrka

Botkyrka kommun har tilldelat SKB ett nytt planbesked för bostäder på Eriksbergsåsen i Norsborg.

Planbeskedet gör att SKB kan bygga fler kooperativa hyresrätter i Botkyrka. Projektet omfattar upp till 100 lägenheter i varierande storlekar och ska placeras intill SKBs nuvarande kvarter Skarpbrunna.

Kvarteret Skarpbrunna har 153 lägenheter och genomgår just nu en omfattande renovering av stammar och fasader. Platsen för det nya planbeskedet ligger inom gångavstånd från tunnelbanestationen Hallunda. Byggstart är planerad till tidigast 2024.

Bilden är en skiss av hur de föreslagna punkthusen kan placeras i förhållande till SKBs nuvarande kvarter.

Bilden är en skiss av hur de föreslagna punkthusen (de vita husen i mitten) kan placeras i förhållande till SKBs nuvarande kvarter. Bild: ZIN Arkitektur

2019-01-08