Till nyhetsarkivet

Fler kooperativa hyresrätter 2022

Byggstart för över 300 nya lägenheter. Över 200 är redan under byggnation och närmar sig inflyttning. Året 2022 kommer att se SKB öka antalet kooperativa hyresrätter i Stockholm.

Vårt syfte som förening är att ”bedriva byggnadsverksamhet för att i första hand upplåta bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt för permanent boende åt föreningens medlemmar” (SKBs stadgar §2.2) och just nu pågår byggnation av 242 nya kooperativa hyresrätter.

De sex flerbostadshusen i kvarteret Skrönan i Bromma, med totalt 114 kooperativa hyresrätter, är snart färdiga för inflyttning. De första hyresmedlemmarna kommer att kunna flytta in redan före sommaren.

Kvarteret Lysosomen i Hagastaden hinner nästan bli färdigt i år, men helt klart för första inflyttning blir det först efter årsskiftet till 2023. Där bygger vi 128 lägenheter i husen som är mellan sex och tolv våningar höga.

Byggstarter under 2022

Under 2022 är det också planerad byggstart för ytterligare 300 lägenheter i två olika projekt. I kvarteret Ananasen (som tidigare hette Persikan) på östra Södermalm där SL:s bussdepå låg förut, ska det bli drygt 1 000 nya lägenheter med tillhörande garage. SKBs del av projektet gäller 153 lägenheter. Där pågår just nu stadens utbyggnad av vägar och ledningar.

Även vid det andra projektet redo för byggstart, området Kista Äng, är det bara vägar och ledningar som ska byggas ut innan det är dags för byggstart. Strax norr om Kista centrum, inom gångavstånd från Kista tunnelbanestation, bygger vi kvarteret Torshamn. 151 lägenheter i storlek mellan ett och sex rum och kök är planerade här.

Här kan du läsa mer om vår nyproduktion

Illustration av punkthusen i kvarteret Skrönan, med perspektiv från skogskanten söder om husen.

Redan före sommaren blir det första inflyttning i kvarteret Skrönan i Nockeby. Bild: Studio Superb

2022-01-03