Till nyhetsarkivet

Fler kooperativa hyresrätter 2020

I år kommer möjligheten att göra intresseanmälan för Uppsalas första kooperativa hyresrätter, men det blir också byggstart för 240 nya SKB-lägenheter i Stockholm, i två olika kvarter.


Före sommaren kommer vi att öppna intresseanmälan för de 122 kooperativa hyresrätterna i kvarteret Docenten i Rosendal i Uppsala. Just nu gör vi sprängningar och pålning där och det beräknas bli klart innan månadsskiftet, varpå arbete inleds med grunden. Senast i maj reser vi de första väggarna och första inflyttning beräknas till augusti 2021. Vi planerar att bygga upp till 600 lägenheter i Uppsala under de närmaste 10 åren.

Två nya stockholmskvarter

I april blir det byggstart i Nockeby, där vi ska bygga sex mindre flerbostadshus med sammanlagt 114 lägenheter i förlängningen av Gustav III:s väg mot Drottningholmsvägen. Husen i kvarteret Skrönan ligger intill Nockebyskogen och placeras till stor del på öppen gräsmark. De kommer att följa skogsbrynet och är varsamt anpassade till terrängen.

I slutet på året börjar vi bygga de två husen i kvarteret Lysosomen i Stockholms nya stadsdel Hagastaden, vid Norra Stationsgatans östra del. Husen blir sex till tolv våningar höga med innergård och kommersiella lokaler i bottenplan. Det är ovanligt högt och bortser man från SKBs hus Båggången i Hässelby gård (byggår 1958), så blir det vårt högsta hus hittills. Där blir det 128 kooperativa hyresrätter, som beräknas vara klara för inflyttning hösten 2022.

Läs gärna mer om var vi planerar att bygga fler kooperativa hyresrätter

Kvarteret Nockebyskogen, Bromma

I vår blir det byggstart för 114 kooperativa hyresrätter i Nockeby. Illustration: Brunnberg & Forshed

2020-02-25