Till nyhetsarkivet

Extra föreningsstämma på fullmäktigedagen lördag den 28 november

Lördag den 28 november inbjuds alla fullmäktige och suppleanter till fullmäktigedagen på Citykonferensen-Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46. Fullmäktige kallas också att tjänstgöra på den extra föreningsstämma som kommer att börja kl 09.30.

I nedanstående underlag kan ni läsa inbjudan, program, kallelse, bakgrund till stadgeändring, förslag till ny stadgetext samt arbetsordning. Samtligt material har precis skickats till alla fullmäktige och suppleanter.

Vid denna fullmäktigedag/föreningsstämma är det obligatorisk anmälan (senast den 20 nov) om närvaro/frånvaro från alla inbjudna fullmäktige och suppleanter. Läs mer i nedanstående dokument.

Inbjudan till fullmäktigedag och extra föreningsstämma

Program fullmäktigedag

Kallelse till extra föreningsstämma

Förslag till stadgeändring

Ny stadgetext
Arbetsordning