Till nyhetsarkivet

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma äger rum torsdagen den 2 september 2010.
Den extra föreningsstämman anordnas för att besluta de stadgeändringar som antogs vid den ordinarie föreningsstämman 2010.

Protokoll från den ordinarie stämman den 27 maj hittar du under rubriken Föreningen/Föreningsstämma. Inloggning krävs.