Till nyhetsarkivet

Ett starkt och stabilt år

SKBs års- och hållbarhetsredovisning 2021 sammanfattar ett år med flera pågående byggprojekt, nya markanvisningar, etablering i ett nytt län och en plan om att byggstarta
1 600 nya kooperativa hyresrätter fram till 2028. Det totala marknadsvärdet på våra fastigheter var vid årsskiftet 29,2 miljarder kronor.

När vi nu summerar 2021 är den finansiella ställningen fortsatt stark med en omsättning på 812 miljoner kronor (796 miljoner kr 2020) och ett överskott på 146 miljoner (150 miljoner kr 2020). Det totala värdet på våra 146 fastigheter var vid årets slut 29,2 miljarder kronor.

För första gången etablerade sig SKB utanför Stockholms län när 122 lägenheter blev inflyttningsklara i Uppsala. Samtidigt fortsatte byggnationen av 114 lägenheter i Nockeby (Bromma) samt 128 lägenheter i Hagastaden på gränsen mellan Stockholm och Solna. Ytterligare mark har anvisats för byggnation av 250 lägenheter i Bredäng, Vårberg, Årsta och Gröndal.

– Vi kan konstatera att SKBs ekonomiska läge är stabilt och starkt. Att ha ett långsiktigt perspektiv och ta ansvar för ekonomin är centralt för att klara av att underhålla fastighetsbeståndet, för att kunna bygga nytt och säkerställa en rimlig belåning i nyproduktionen, säger Joakim Wernersson, ekonomi- och finanschef.

Nominerad som en av Sveriges bästa hyresvärdar

I resultatet från en hyresgästenkät fick föreningen ett serviceindex på 89,4 procent – SKBs högsta någonsin. Vissa delområden utmärkte sig särskilt mycket, exempelvis bemötandet från våra egna fastighetsskötare och hantverkare, samt upplevelsen av utemiljö och gårdar. I februari i år fick vi sedan ta emot en Kundkristall för nionde gången. Ett pris som baseras på enkäten och de boendes åsikter.

– Det ekonomiska överskottet återinvesteras alltid i föreningen för att utveckla verksamheten. Sedan starten 1916 har vi aldrig sålt ett hus utan fortsätter att utveckla det goda och hållbara boendet för medlemmarna. I en växande storstadsregion söker vi markanvisningar inom en timmes radie från Stockholm Central och till 2028 beräknar vi att byggstarta 1 600 kooperativa hyresrätter, säger Ulf Nyqvist, tillförordnad vd.

Hållbarhetsambassadörer, trygghetsbesiktningar och rening av mikroplaster

– Bland årets hållbarhetsinsatser vill jag framhålla några nya projekt: Vi har trygghetsbesiktigat alla våra kvarter, ökat antalet laddplatser och inrättat en bilpool. I vår nya fastighet i Uppsala återvinns energi ur spillvattnet från badrum och kök och i tvättstugan tvättas det i avjoniserat vatten utan tvättmedel. I några kvarter testar vi att återvinna mikroplaster ur tvättmaskinernas sköljvatten. För att öka det lokala engagemanget erbjuds även boende en ny roll som hållbarhetsambassadör för sitt kvarter. Alla små steg hjälper oss att komma vidare mot målsättningarna, säger Ulf Nyqvist, tillförordnad vd.

SKBs viktigaste händelser 2021:

  • Omsättning: 812 miljoner kronor (796 Mkr år 2020), överskott: 146 miljoner kronor (150 Mkr)
  • Totalt marknadsvärde 29,2 miljarder kronor på SKBs 146 fastigheter vid årets slut
  • Nya markanvisningar för 250 lägenheter i Bredäng, Vårberg, Årsta och Gröndal
  • Uppsalas 122 första kooperativa hyresrätter invigdes
  • Fortsatt byggnation och uthyrningsstart av kvarteret Skrönan i Bromma och Lysosomen i Hagastaden (färdigställs 2022–2023)
  • Boendeenkäten fick ett serviceindex på 89,4 procent – ett för branschen mycket gott resultat och SKBs högsta någonsin. Detta gav priset Kundkristallen för ”högsta produktindex”
  • Plan för att byggstarta cirka 1 600 nya kooperativa hyresrätter fram till 2028

SKBs års- och hållbarhetsredovisning finns att läsa här

Två projektledare närstuderar ett pågående bygge av ett SKB-kvarter

SKB planerar att byggstarta 1 600 nya kooperativa hyresrätter fram till 2028. Foto: Karin Alfredsson

2022-04-04