Till nyhetsarkivet

Ett starkt och hållbart år för SKB

Idag har SKB publicerat årsredovisningen för 2017 och redovisar ett på många områden, starkt år med en balanserad ekonomi, en hållbar verksamhet och ett stigande antal medlemmar.

Föreningen som ägs av 89 000 medlemmar, är den största i sitt slag i Sverige.
– En god ekonomi är grundläggande för hela vår verksamhet. Att resultatet växer i takt med föreningens tillgångar är viktigt både för fastighetsunderhållet och för att säkerställa en fortsatt nyproduktion, säger Eva Nordström, vd på SKB.
– Eftersom vi är not-for-profit så återinvesteras överskottet till fortsatt utveckling och under våra drygt 100 år har vi aldrig sålt en fastighet. Det vi bygger, det förvaltar vi för evigt för våra medlemmar.

Resultatet landade på 110 miljoner kronor, tillgångarna växte till 6,1 miljarder med ett beräknat marknadsvärde på fastigheterna om 22,5 miljarder. Nettoomsättningen uppgick till 747 miljoner kronor där ökningen mot föregående år bland annat beror på ökade hyresintäkter från nya fastigheter.

2017 var ett starkt år inom många områden. Ett nytt kvarter färdigställdes i Sundbyberg, renoveringen av två kvarter i Vårberg avslutades och ett påbörjades i Botkyrka samtidigt som ytterligare en byggstart ägde rum i Bromma. SKB utnämndes till Sveriges bästa lokalförvaltare och fick även en utmärkelse för högsta serviceindex från hyresgästerna. SKB blev också Sveriges första bostadsföretag som finansieras av Europeiska Investeringsbanken (EIB). Ett lån som ska användas till fyra miljöklassade nyproduktionsprojekt.

I slutet av året fick SKB en ny markanvisning i den nya stadsdelen Hagastaden, Stockholms stad. Samtidigt planeras det för ytterligare 1 300 lägenheter under den kommande femårsperioden.
– Vi summerar ett fantastiskt år där SKB har varit en aktiv bostads- och samhällsbyggare med ett stort mått av grönt ansvarstagande, säger Eva Nordström.

Läs mer i SKBs årsredovisning 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKBs kvarter Kronogården i Sundbyberg färdigställdes under 2017. Foto: Linus & Wilhelm/baraBild.se

2018-04-03